Sikker mail:

Vores klinikmail kan ikke modtage “sikker mail”.
Kontakt os meget gerne via eboks.

CVR: 44527014

Socialrådgiver:

I følge sundhedsloven og regelsæt omkring sociallægeligt samarbejde (2017), modtager vi gerne anmoder fra socialforvaltningen om lægeoplysninger, som er relevante for sagen.
Det skal præciseres hvad oplysninger skal bruges til, og hvad familien i givet fald har søgt om hjælp til.

I henhold til lovgivningen omkring tavshedspligt, må vi kun udlevere fortrolige oplysninger som er relevante for sagen. Overtrædelse af tavshedspligt kan medføre bøde og/eller hæfte.

Anmodning (LÆ-blanket) om lægelige oplysninger modtages via elektronisk system hertil.

PPR:

Ved indhentning af fortrolige oplysninger fra Børneklinik Nord, skal det fremgå af henvendelsen hvilke konkrete oplysninger der er behov for, og i hvilken sammenhæng.

Er det ikke muligt at besvare til PPR via E-boks, send da meget gerne kontaktoplysninger med, så vi kan besvare henvendelsen via krypteret mail.