2014                   Uddannet sygeplejerske fra UCN, Hjørring

2015 – 2018       Sygeplejerske ved Børn og ungeafdelingen,                                                    Regionshospital Nordjylland, Hjørring

2018 – 2019       Sygeplejerske ved Børn og ungeafdelingen,                                                    Regionshospital Nordjylland, Hjørring med særlig                                          klinisk funktion indenfor udvikling, undervisning og                                        uddannelse

2019                   Sygeplejerske ved Børnelægeklinikken Brønderslev v/                                  Karen Tilma

2024                  Sygeplejerske ved Børneklinik Nord v/Lisbeth Kruse