Jeg er læger uddannet fra Aarhus Universitet i 2001 og gennemførte i 2011 en PhD fra Aarhus Universitet med fokus på generne bag de allergiske sygdomme.

Jeg sammensatte de følgende år min uddannelse og mine ansættelser således, at jeg opnåede en bred viden indenfor børnesygdomme (pædiatri) og blev således speciallæge indenfor pædiatri i 2015. Siden har jeg yderligere udbyggede min viden indenfor astma og allergi gennem en ekspertuddannelse godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab.

Jeg har således arbejdet med sygdomme hos børn og unge gennem mere end 20 års hospitalsansættelser på afdelinger i Aarhus, Viborg, Odense og Aalborg. Før mit skift til Børneklinik Nord arbejdede jeg som overlæge ved Børne ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital. Her havde jeg ansvaret for afdelingens patienter med astma, luftvejs- og fødevareallergi, børneeksem og medfødte eller erhvervede lungesygdomme.

Sideløbende med mit arbejde på børneafdelingen har jeg siden 2020 arbejdet som klinisk lektor ved Aalborg Universitet. Da det er yderst meningsfyldt at give viden videre til de næste generationer af læger, er jeg glad for at kunne fortsatte dette arbejdet fra Børneklinik Nord. Foruden dette underviser jeg ganske jævnligt kollegaer i de allergiske sygdomme i barndommen og ungdommen.


CURRICULUM VITAE

2001                         Lægevidenskabelig embedseksamen fra Århus Universitet.

2011                          PhD fra Institut for Human Genetic ved Aarhus Universitet med                                                              afhandlingen ”Genetic Investigations of Allergic Disease – Especially Allergic                                    Rhinitis”

2015                         Speciallæge i børnesygdomme (Pædiatri)

2015-2020              Afdelingslæge med ansvaret for allergi og lungesygdomme ved afdeling                                         for Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital.

April 2020              Ekspertuddannet i pædiatrisk astma og allergologi                    

2019                         Tildelt prisen: ”Netværket Lungebarns helt 2019”. Prisen uddeles årligt                                                af Lungeforeningens ungebarn-netværk til en læge der arbejder med                                                lungesyge børn.

2020 til dd.             Klinisk lektor ved Aalborg Universitet.

2020-2023              Overlæge med ansvaret for allergi og lungesygdomme ved afdeling for                                           Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital.

Aug. 2022 til dd.    Medlem af fagudvalget Allergologi og pulmonologi under Dansk                                                      Pædiatrisk Selskab.

Nov. 2023 til dd.    Advisory board medlem (tilknyttet ALK-Abelló Nordic A/S) vedr. Allergen                                           immunterapi (AIT) hos børn og unge

2024                          Praktiserende speciallæge i pædiatri Børneklinik Nord


Medlemskaber og tillidsposter

Den Almindelige Danske Lægeforening

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)

Foreningen af speciallæger (FAS)

Dansk Allergologisk Selskab (DSA)

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP)

Danske Børnelægers Organisation (DBO)

19-01-2018 – 01-02-2020 Bestyrelsesmedlem i DSPAP

Januar 2018 – dd. Formand for Allergi Nord (Tværfagligt allergisamarbejde i Region Nordjylland)

01-08-2022 -dd. Medlem af fagudvalget Allergologi og pulmonologi under Dansk Pædiatrisk Selskab.