2012                    Uddannet sygeplejerske fra UCN, Hjørring

2012 – 2013        Sygeplejerske ved Slåtthaug Sykehjem, Stavanger

2013 – 2014        Sygeplejerske ved Kirurgisk gastroenterologisk                                             sengeafsnit A1, Aalborg Universitetshospital

2014 – 2020       Sygeplejerske ved Børn og ungeafdelingen,                                                     Regionshospital Nordjylland, Hjørring  

2020                  Sygeplejerske ved Børnelægeklinikken Brønderslev v/                                  Karen Tilma 

2024                  Sygeplejerske ved Børneklinik Nord v/Lisbeth Kruse